Планиране

– Изготвяне на всички необходими документи
– Определяне на бюджет
– Съставяне план за организацията на сватбеното тържество

 
Декорация в златно
Декорация в лила
Декорация в оранж
Декорация в бяло